Różnice obiektywne

Msza święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim, godnym Boga, miłym Niebu, doskonałym w każdym detalu, dla dusz w najwyższym stopniu zbawiennym.
Msza posoborowa jest kultem reformowanym, umniejszonym, niekatolickim – jako że nie spełnia kryteriów katolickości, wyszczególnionych przez Św. Wincentego z Lerynu w dziele Commonitorium – między innymi starożytności.