Obiektywne podstawy decyzji katolickiej

Obiektywne, merytoryczne podstawy decyzji katolickiej – związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim: Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Treści tu przywołane, po wielekroć uważnie czytane, są wystarczające, aby nie zwlekając, podjąć decyzję miłą Niebu.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie. – więcej


Broszury dostępne w kruchcie.