Katolicka lektura codzienna (1/3)

Priorytetowa lektura duszy katolickiej to tradycyjne katolickie katechizmy.
Czytam przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie!
Przez wytrwałą codzienną lekturę poznaję coraz lepiej wiarę katolicką, dowiaduję  się, jak się modlić i jak przeżywać swoje życie, aby było wierną służbą Bogu. Staję się także zdolny, aby rozpoznać i odrzucić wszelkie błędy wierze katolickiej przeciwne.
Najważniejsza lektura na świecie!
Czytajmy codziennie, nie dając sobie dyspensy nawet w jeden dzień. Owoce lektury będą przeobfite!

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.


Arcybiskup Józef Bilczewski pisał o katechizmie katolickim:

„Katechizm jest co do objętości książeczką małą, ale co do bogactwa treści nie może z nim się równać żadna inna książka, a nawet wszystkie na świecie. Zawiera on streszczenie i sumę tego wszystkiego, co Pan Bóg objawił, sobory uchwaliły, papieże ogłosili, Ojcowie Kościoła i Święci nauczali. Daje on krótko i jasno odpowiedź na wszystkie pytania, poruszające umysł i serce człowieka”.