„…nie oglądając się na to, co nas za to spotkać może”

Interesujące i budujące jest odkrywać skarby korespondencji między katolickimi duchownymi. Co było przedmiotem ich troski, rozmowy i gorliwego działania pasterskiego, pozostaje głośnym wołaniem o kontynuację! – więcej