Nie ustawajmy w modlitwie!

Ojciec Réginald Garrigou-Lagrange OP pisze w swoim dziele Trzy okresy życia wewnętrznego:

„Nasza roztropność nie czuje się czasem na siłach, by znaleźć rozwiązanie trudności sumienia i wtedy skłania nas do proszenia o światło Ducha Świętego, którego specjalne natchnienie pozwoli nam dostrzec i wykonać to, co potrzebne. Powinniśmy być Mu coraz bardziej ulegli”.