Postanowienia na uroczystość Bożego Ciała

Wyrazem naszego uszanowania Najświętszego Sakramentu będzie:

1. Związanie się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
2. Przyjmowanie Komunii Świętej sercem czystym – bez grzechu ciężkiego.
3. Pobożne odprawianie dziękczynienia po Komunii Świętej.
4. Pobożna modlitwa w ciszy po zakończeniu Mszy Świętej (dziękczynienie, przeproszenie, prośba).
5. Branie udziału we Mszy Świętej w dni powszednie – przynajmniej raz w tygodniu.