Skutki godnego przyjmowania Przenajświętszego Sakramentu

Jakie są skutki Przenajświętszego Sakramentu w nas?
Głównymi skutkami działania Przenajświętszego Sakramentu w tych, którzy go godnie przyjmują są: zachowanie i wzrost życia duszy, którym jest łaska, podobnie jak naturalny pokarm powoduje wzrost życia cielesnego. Po drugie zaś odpuszczenie grzechów powszednich i zachowanie od grzechu ciężkiego, a po trzecie pocieszenie duchowe” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).