Problem sedewakantyzmu (1/3)

Można natknąć się na pytanie: Czy sedewakantyzm jest katolicki?
Należy od razu powiedzieć: Tak postawione pytanie to pytanie źle postawione, niewłaściwie, błędnie!
Najpierw bowiem – jeżeli chcemy zachować uczciwość metodologiczną i wymagania prawego rozumu – należy odpowiedzieć na pytanie o obiektywny stan rzeczy (aspekt ontologiczny) oraz o możliwości rozpoznania tegoż obiektywnego stanu rzeczy (aspekt epistemologiczny). Rudimenta filozofii klasycznej, realistycznej.
Pytanie najbardziej podstawowe jest to: Czy w danym momencie historii (bądź teraźniejszości) JEST prawowity katolicki papież?
Jeżeli JEST, sedewakantyzm jest błędnym rozpoznaniem obiektywnego stanu rzeczy, jest błędem (i grzechem).
Jeżeli NIE MA, sedewakantyzm jest poprawnym rozpoznaniem obiektywnego stanu rzeczy, spełniającym wymogi uczciwości metodologicznej i prawego rozumu.