Postęp w pobożności Eucharystycznej

Powinniśmy dokładać starań, aby każda przyjmowana przez nas Komunia Święta była coraz gorliwsza. Chodzi wszak o najważniejsze spotkanie na świecie – z samym Jezusem Chrystusem!
Aby coraz lepiej brać udział we Mszy Świętej, czytajmy z uwagą rozdział 14, od strony 352, zatytułowany: Uczestnictwo we Mszy Świętej źródłem uświęcenia.
Aby coraz lepiej przyjmować Komunię Świętą, czytajmy z uwagą rozdział 15, od strony 359, zatytułowany: Komunia Święta.


Dzieło dostępne w kruchcie.