Cześć należna Przenajświętszemu Sakramentowi

Czy należy oddawać cześć Przenajświętszemu Sakramentowi?
Wszyscy powinni oddawać cześć Przenajświętszemu Sakramentowi, gdyż w Nim jest obecny sam Jezus Chrystus, prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).