Wywyższenie Świętych Sakramentów

Oddajemy chwałę Panu Bogu, gdy wywyższamy Najświętszy Sakrament i Sakrament Kapłaństwa.
Diabeł nie lubi, gdy wywyższa się Najświętszy Sakrament i Sakrament Kapłaństwa.