Obecność Ciała Jezusa Chrystusa w hostii

W której części hostii znajduje się Ciało Jezusa Chrystusa?
Ciało Jezusa Chrystusa znajduje się całe w każdej części hostii, na które hostia jest połamana” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).