Święta Moniko, módl się za nami!

Święta Monika, przez swoją wieloletnią modlitwę i łzy, wyprosiła u Boga łaskę nawrócenia swojego syna Augustyna z bezdroży błędu i grzechu.
Niewiasty, które w swojej rodzinie mają poważny problem błędu i grzechu swoich bliskich, niech dobrze poznają żywot Św. Moniki, niech ją proszą o pomoc i niech ją naśladują w wytrwałej i ufnej modlitwie o nawrócenie swoich bliskich!


Książka dostępna w kruchcie.