Słowo pojemne

Tak się mówiło: „za komuny”. A za komuny byliśmy zdolni w lot pojmować podteksty i aluzje, na przykład do życia politycznego. Nie tylko.
Czy nie zatracamy tej umiejętności, jaka przystoi ludziom inteligentnym?
Inna sprawa czy teksty, nazwijmy je, wielopojemnościowe są dzisiaj częste.