O życiu duchowym znamienite dzieło katolickie

Dzieło studiowane wytrwale przyniesie wiele pożytku, zwłaszcza Duchowieństwu. Gruntownie, po katolicku, wieloaspektowo pouczy o życiu duchowym, co zaowocuje kompetentną służbą kapłańską, zwłaszcza duszom w konfesjonale. Czcigodnym Kapłanom serdecznie polecam! – więcej