Konsekracja

Czym jest konsekracja?
Konsekracja jest odnowieniem przez kapłana cudu przemiany chleba i wina w uwielbione Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, dokonanego przez Niego podczas Ostatniej Wieczerzy za pomocą słów: «To jest Ciało moje; To jest Krew moja»” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).