Stwierdzenia potępione przez katolickiego prawowitego Papieża

Papież Pius IX potępia następujące stwierdzenia jako sprzeczne z wiarą katolicką:

XIX. Kościół nie jest prawdziwą (vera) i doskonałą (perfectaque) oraz całkowicie wolną (plane libera) społecznością (societas), ani nie posiada swoich własnych i stałych praw udzielonych mu przez jego Boskiego Założyciela, ale do władzy świeckiej należy określanie praw i granic działalności Kościoła, w których może z tych praw korzystać.

XX. Władza kościelna nie powinna wykonywać swoich postanowień bez zgody i pozwolenia władzy świeckiej.

XXXIX. Państwo, jako źródło i początek wszelkich praw, posiada prawo niczym nieograniczone.

XLII. W wypadku konfliktu praw dwóch władz, pierwszeństwo ma prawo świeckie.

(Pius IX, Syllabus errorum).

Powtórzmy: są to stwierdzenia sprzeczne z wiarą katolicką, potępione przez katolickiego prawowitego Papieża.