Wandea

Męczeńskie karty czasów rewolucji (anty)francuskiej są przestrogą przed absolutyzacją władzy. Detale, dokumentujące ludobójstwo w Wandei, odsłaniają demoniczne oblicze władzy. Świadectwo męczeństwa otrzeźwia. Woła o wierność Bożemu porządkowi rzeczy.


Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.
Książka dostępna w kruchcie.