Obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

Czy w Przenajświętszym Sakramencie znajduje się ten sam Jezus Chrystus, który jest w niebie i narodził się na ziemi z Najświętszej Maryi Panny?
Tak, w Przenajświętszym Sakramencie znajduje się prawdziwie ten sam Jezus Chrystus, który jest w niebie i narodził się na ziemi z Najświętszej Maryi Panny” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).