Najwyższa władza

Okiem świeżym, rozumnym, pojmującym, odczytujmy każde słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa, które przynosi dzisiaj Kościół Katolicki.
Jest oznajmienie, jest polecenie i jest zapewnienie:

Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).