Katolicki punkt widzenia

Większość świata – mediów, polityki, kultury, religii – prezentuje nurty obce wierze katolickiej. Ciśnienie jest ogromne, aby wpłynąć na sposób myślenia mas i na organizację świata. Dobór tematów. Dobór interpretacji. Podejmowane działania.
Pilną koniecznością jest codzienna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów, poznawanie odwiecznej katolickiej doktryny i stabilne życie w stanie łaski uświęcającej. W przeciwnym wypadku kategorie myślenia obce wierze katolickiej posadowią się w naszej głowie. Szkody niepowetowane.
Czym się karmię codziennie?

Dla zobrazowania kwestii. Jeden z wielu przykładów. Większość wyznawców krzewionej od ponad pięćdziesięciu lat w kościelnych strukturach zmienionej religii (nominalnych katolików) uważa, że wszystkie religie są dobre. I nie razi ich organizowanie obchodów ku czci innych religii. Nie wiara katolicka ich tego nauczyła. Nie Kościół Katolicki ich tego nauczył.

Niech nie próżnuje rozum. Kwestia źródeł, ich wiarygodności i ortodoksyjności nagli. Czym się karmię codziennie?