Lektura dotycząca kultu katolickiego

Bardzo będzie nam pożyteczna wzmiankowana lektura – zarówno przed podjęciem decyzji związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, jak i po podjęciu tejże decyzji.
Nie chodzi o “wrażliwość” , lecz o rozumną argumentację katolicką, poczynając od regulacji na poziomie papieskim.
Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie. Czytajmy! –
więcej


Broszury dostępne w kruchcie.