Czym jest Przenajświętszy Sakrament?

„W Przenajświętszym Sakramencie, przez cudowną przemianę całej substancji chleba w ciało Jezusa Chrystusa, a całej substancji wina w Jego najdroższą Krew, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew, Dusza i Bóstwo tego samego naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina jako nasz duchowy pokarm” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).