Szacunek dla Najświętszej Ofiary Mszy Świętej

Kto szanuje Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej, daje świadectwo między innymi przez stosowny strój. Nie przychodzi na Mszę Świętą – zwłaszcza niedzielną i świąteczną – w tej samej kurtce, w której chodzi na zakupy do marketu.
Kto szanuje Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej, daje świadectwo między innymi przez stosowny strój. Przychodzi na Mszę Świętą – zwłaszcza niedzielną i świąteczną – w stroju odświętnym.