Wymagaj zatem więcej od siebie

Chrystus. Gdybyś umiał być zawsze pokornym i skromnym i roztropnie kierować i rządzić swym duchem, nie narażałbyś się tak łatwo na niebezpieczeństwo grzechu” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).