Przestroga

Chrystus. Niedoświadczeni i nowicjusze na drodze Pańskiej, jeśli nie poddadzą się radom ludzi roztropnych, mogą się łatwo zbłąkać i zgubić.
A jeśli wolą iść raczej za zdaniem własnym aniżeli wierzyć ludziom doświadczonym, ich koniec może być niebezpieczny, chyba że przestaną trwać w swoim uporze” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).