Cnota roztropności zawsze potrzebna

Chrystus. Dla niektórych z braku roztropności dar nabożeństwa stał się powodem upadku; chcieli bowiem więcej czynić, niż mogli; niepomni słabości swych sił szli raczej za popędem serca niż za sądem rozumu.
Kusząc się zarozumiale o większe rzeczy, niż to się podobało Panu, prędko postradali Jego łaskę” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).