Pokora i wytrwałość w dobrym

Chrystus. Mając łaskę, pomyśl, jak bez niej byłbyś nędzny i ubogi. Postęp w życiu duchowym nie polega na pociechach, lecz na tym, że ich brak znosisz pokornie, z zaparciem się siebie i tak cierpliwie, że ani nie zaniedbujesz modlitwy, ani uczynków, które zwykle pełnisz” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).