Hermeneutyka ciągłości

Hermenuetyka ciągłości – kuglarstwo intelektualne polegające na perswazji propagandowej, mającej na celu wykazanie, iż elementy obce katolickiemu depozytowi wiary mieszczą się w ramach ortodoksji katolickiej.