Distínguere

Ingerencja czynników świeckich w sprawy kultu religijnego, z którą mamy do czynienia, jest uzurpacją. Bez wątpienia. Uzurpacyjne dyrektywy nie wiążą katolika w sumieniu. Bez wątpienia.
Odrębną natomiast kwestią jest odróżnienie kultu katolickiego od kultu reformowanego. W czasach zamętu powszechnego nie traćmy z pola widzenia tej FUNDAMENTALNEJ DLA KATOLIKA kwestii! – więcej