Aby nie umieścić się w kolejnej odsłonie zwodzenia

W tak delikatnym momencie historii ze szczególną starannością zachowajmy klarowność rozróżnień (distínguere). Oby się nie okazało, że walczyliśmy w obronie kultu reformowanego.
Dusza katolicka powinna pilnie dochować wierności kultowi katolickiemu – poczynając od Mszy Świętej w rycie rzymskim.