Świetlane karty polskiej historii

Odkrywajmy prawdę o katolickich duchownych, biskupach i kapłanach, którzy na polskiej ziemi wiernie wypełnili swoje powołanie. Wielu z nich pozostawiło po sobie szlachetne ślady – pisma i dzieła wyrosłe z wiary i umiłowania dziejów ojczystych.
Św. Klement Dvořák [czyt. Dworzak] (Klemens Maria Hofbauer), kapłan katolicki, redemptorysta, długie lata z wielką gorliwością i ofiarnością, wraz innymi redemptorystami, pełnił kapłańską misję w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Warszawie. Ich szeroko zakrojona i przynosząca piękne owoce działalność nie spodobała się masonerii. Zostali z Warszawy usunięci. Św. Klemens ostatnie lata przeżył w Wiedniu.
W tradycyjnym katolickim kalendarzu 15 marca w Polsce czcimy tego Świętego.
Boży piekarz. Beletryzowany żywot, przystępnego pióra Wilhelma Hünermanna, daje nam sposobność zapoznania się z historią katolickiego kapłana, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii Warszawy i Kościoła Katolickiego w Polsce.
Katolik czyta.


Książka dostępna w kruchcie.