Regula pastoralis Św. Grzegorza Wielkiego

Régula pastorális. Księga reguły pasterskiej.
Ileż bezcennych wskazań znajdzie katolickie duchowieństwo w tym ponadczasowym dziele świętego papieża!

Artykuł pouczający – dla duchownych w szczególności – więcej