O ukrywaniu łaski pod strażą pokory

Chrystus. Synu, postąpisz lepiej i bezpiecznej, kiedy łaskę pobożności ukryjesz; nie wynoś się z jej powodu, nie myśl ani nie mów o niej wiele; oceniaj się raczej surowo i uniżaj, żeś ją, niegodny, otrzymał” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).