Historia Kościoła Katolickiego uczy

Nikt z duchownych nie może utyskiwać na brak pewnych wskazań, jak prowadzić życie, aby obowiązki kapłańskie wypełnić zgodnie z wolą Bożą – także w najtrudniejszych i zagmatwanych okolicznościach.
Ta skromna publikacja jest kompilacją głosów świętych pasterzy, dotyczących kapłańskiego życia i misji. W aktualnych czasach zamętu powszechnego wskazania okażą się drogocenne, pouczające i mobilizujące dla niejednej kapłańskiej duszy. – więcej