Różnica obiektywna

Kto twierdzi, że wiara katolicka, krzewiona przez Kościół Katolicki przez dwadzieścia wieków, nie różni się istotowo od religii zmienionej, powszechnie krzewionej od ponad pięćdziesięciu lat, uprawia hochsztaplerkę intelektualną.
„Synaczkowie, niech was nikt nie zwodzi” (1 J 3, 7).