Zbierz większe niż dotąd siły!

Chrystus. Walcz jak dobry żołnierz, a jeśli kiedy upadniesz przez słabość, zbierz większe niż dotąd siły, ufny w potęgę mej łaski. Strzeż się bardzo próżnego upodobania w sobie oraz pychy” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).