Ukorzyć się przed Bogiem!

„Uniżajcie się zatem pod potężną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia, wszelką «troskę waszą na Niego składajcie», gdyż On ma pieczę o was” (1 P 5, 6-7).