Czterdziestu Męczenników

Jest coś niezwykle szlachetnego w męskiej, żołnierskiej solidarności w wierze. W wierze katolickiej. Wierność przypieczętowana śmiercią męczeńską.
Ponad rozkazy władzy ziemskiej postawili rozkazy Niebieskiego Króla.
Uczmy się, póki czas!