Cnota niezbędna!

Ze szczególną starannością zachowujmy cnotę czystości – w myślach, spojrzeniach, słowach i uczynkach. Od okazji do grzechu – uciekajmy natychmiast!
W ubiegłą niedzielę przypomniał nam Św. Paweł: „Rozpusta zaś i wszelka nieczystość, albo chciwość niech ani nie będą wspominane wśród was, jak przystoi świętym; albo sprośność, albo głupia mowa, albo nieprzystojne żarty, nie należące do rzeczy, ale raczej dziękczynienie. To bowiem wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowym i Bożym. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami: dla tych bowiem rzeczy przychodzi gniew Boga na synów niedowiarstwa” (Ef 5, 3-6).
A Pan Jezus zapewnia: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).