Anioł Stróż

Święta Franciszka Rzymianka cieszyła się szczególną zażyłością ze swoim Aniołem Stróżem.
Z pełnym zaufaniem polecajmy się codziennie – zwłaszcza przy porannym i wieczornym pacierzu – naszemu Aniołowi Stróżowi.

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego,
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.