Vere, realiter, substantialiter

Vére, reáliter, substantiáliter (łac.).
Prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie.

Tak jest obecny Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie.


Więcej – zob. zakładka: Słowniczek