Miłość w każdych okolicznościach

Chrystus. Kto prawdziwie kocha, pozostaje wśród pokus niewzruszony i nie wierzy podstępnym namowom wroga. Miłuj mnie zarówno w pomyślności, jak i w przeciwnościach” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).