Médice, cura teípsum.

Médice, cura teípsum. (łac.) – Lekarzu, ulecz samego siebie.
Przysłowie, które Pan Jezus przytacza w synagodze w Nazarecie (zob. Łk 4, 23).


Więcej – zob. zakładka: Słowniczek