Świetlane karty polskiej historii

Odkrywajmy prawdę o katolickich duchownych, biskupach i kapłanach, którzy na polskiej ziemi wiernie wypełnili swoje powołanie. Wielu z nich pozostawiło po sobie szlachetne ślady – pisma i dzieła wyrosłe z wiary i umiłowania dziejów ojczystych.
Bł. Wincenty Kadłubek, biskup, zakonnik, kronikarz dziejów Polski to jedna z postaci zasłużonych dla Kościoła i Polski, dla wiary i kultury.
W naszej lekturze dziejów ojczystych wydobywajmy skarby obecności, czynów i dzieł katolickich pasterzy wiernych.
Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.