Prośba ucznia pokornego i ufającego

Uczeń. Jestem jeszcze słaby w miłości i niedoskonały w cnocie, dlatego potrzebuję Twego umocnienia i pociechy; raczże więc nawiedzać mnie częściej i oświecać Twą świętą nauką” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).