Bądźmy wierni Prawdzie!

Arcybiskup Marcel Lefebvre mówił:

My chcemy być związani z Najświętszą Dziewicą Maryją w duchu prawdy i w duchu świętości, który jest duchem Kościoła, i nie chcemy go zmieniać, nie bacząc na władzę, która chciałaby nas doprowadzić do tego, abyśmy zmienili tego ducha. My to odrzucamy. Chcemy pozostać katoliccy, nie chcemy stać się liberałami ani modernistami, ani protestantami. Najświętsza Maryja Dziewica przyjdzie nam w tym z pomocą, ponieważ nienawidzi błędu.

Kto jest przekonany, że zmiany narzucane od kilkudziesięciu lat są kosmetyczne, drugorzędne, mieszczące się w ramach rzekomo dopuszczalnej (i rzekomo mieszczącej się ciągle w ramach katolickiej ortodoksji) ewolucji, rozmija się z prawdą.
Wytrwała lektura tradycyjnych katolickich katechizmów prowadzi do poznania katolickiego depozytu wiary (depósitum fídei) i otwiera oczy na niekatolicki proces odkształcania, cenzurowania i zmieniania tegoż depozytu, trwający przynajmniej od kilkudziesięciu lat.
Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.
O. Roger-Thomas Calmel OP (1914-1975), kapłan katolicki, zakonnik, dominikanin, teolog, tomista, pisał m.in.:

We wszystkich zasadniczych kwestiach Tradycja apostolska jest całkiem jasna. Nie trzeba analizować jej przez szkło powiększające ani być kardynałem lub prefektem jakiejś rzymskiej dykasterii, żeby wiedzieć, co jest z nią sprzeczne. Wystarczy nauka czerpana z katechizmu i udziału w liturgii z okresu poprzedzającego modernistyczne zepsucie.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!