Nieszczerość

Chrystus. Niektórzy postępują ze mną nieszczerze; wodzi ich tylko ciekawość i pycha; chcieliby poznać moje tajemnice, a zaniedbują siebie i swoje zbawienie.
Ja się takim sprzeciwiam, więc przez swoją ciekawość i pychę wpadają często w wielkie pokusy i grzechy” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).