Ku decyzji katolickiej

Treści zawarte w tych trzech tekstach – poznawane i po wielekroć uważnie czytane – są wystarczającą podstawą do związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim. – więcej


Broszury do nabycia w kruchcie.