Pilna modlitwa w pierwszy czwartek miesiąca!

Pan Jezus mówi: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37-38).
Dusza katolicka, posłuszna poleceniu Pana Jezusa, modli się zatem o nowe powołania kapłańskie – zwłaszcza w pierwszy czwartek miesiąca.
Dusza gorliwa przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim w pierwszy czwartek miesiąca – aby podziękować Panu Bogu za dar Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa, i by modlić się o nowe powołania kapłańskie wierne Tradycji, o katolickich biskupów i o seminaria duchowne, które przygotowywałyby kandydatów do katolickiego kapłaństwa.
Biorąc pod uwagę aktualny stan rzeczy, intencje są de facto prośbą o cud. W najwyższym stopniu pilne!